Jdi na obsah Jdi na menu
 


                   VÝROBA VIZITIEK

 

Ponúkame Vám výrobu vizitiek s víliou , anjelskou, mytologickou  či inou tématikou podľa Vašich alebo našich predlôh

 

FAREBNÉ VIZITKY

 

ČIERNOBIELE VIZITKY

 

LAMINOVANÉ VIZITKY

 


Rozmer vizitky  :  60 x 90 mm  alebo iný rozmer

Papier            :  Biely hladený

Grafický návrh  :   Zadarmo ,z predlôh alebo Vami zaslaných návrhov

Poštovné a balné : Pri platbe vopred zadarmo

Dodanie vizitiek  : 7 pracovných dní

 

 

 

Vizitky si môžete objednať na tel.čísle +421 903 242 566 ,0903 242 566

 

 

 

 V nasledujúcich kategóriách

si môžete vybrať motivy predlôh na Vaše vizitky

 

Kliknutím na jednotlivé kategórie s názvami :

 

Anjely a víly

Draci

Mytologické bytosti

Príroda

 

sa Vám zobrazia galérie obrázkov s príslušnou tématioku

 

 

 

Obrazek

 

                   Vizitky naše každodenné


Súčasťou predstavovania sa je v dnešnej dobe aj odovzdanie vizitky. Málokto však vie, že vizitka (navštívenka) pôvodne slúžila na ohlásenie návštevy: odovzdala sa služobníctvu, resp. podriadenému personálu, aby cez túto malú kartičku informovali o osobe, ktorá prišla na návštevu. Dnes sa vizitka môže použiť rôznymi spôsobmi: pri osobnom styku v obchodných i súkromných záležitostiach, pri rôznych blahoželaniach, pri poďakovaní či na odovzdanie odkazu.

 

Ešte v nedávnej minulosti sa vizitka spájala s majiteľmi a pracovníkmi väčších spoločností, ktorí mali na nej uvedené svoje kontaktné pracovné údaje a poskytovali ich svojim obchodným partnerom. Pretože vizitka je veľmi praktický spôsob predstavovania sa a poskytnutia kontaktných informácií, obľuba vizitiek sa rýchlo zvyšovala a dnes sa pre prípravu vizitiek so svojimi kontaktnými údajmi rozhoduje už aj mnoho súkromných osôb. Mať pri sebe vizitku je vhodné hlavne pri stretnutiach, kedy sa ponáhľate, prípadne ak nemáte pri sebe kúsok papiera, kde by ste mohli zaznamenať vašu adresu alebo telefónne číslo inej osobe – jednoducho si navzájom vymeníte vizitky a kontakt sa vám nestratí.

Predstavovanie sa

V historických časoch bolo prakticky vylúčené, aby sa človek predstavil sám, bez sprostredkovania treťou osobou. Sú krajiny, kde je tento spôsob dodnes v prevahe a iný spôsob zoznámenia je považovaný za nezdvorilý. Dnešný životný štýl však smeruje k dynamickejším, menej formálnym spôsobom styku s ľuďmi a často je dokonca nevyhnutné, aby sa človek dokázal predstaviť sám.
Priame predstavovanie sa využíva prakticky pri všetkých pracovných príležitostiach, ale čoraz obľúbenejšie je aj v súkromnom styku. Najrozšírenejším a spoločensky najvhodnejším spôsobom predstavenia sa obchodných partnerov je vzájomná výmena vizitiek.
K sprostredkovanému predstavovaniu prichádza v pracovnom styku vtedy, ak vedúci pracovník predstavuje nového zamestnanca ostatným kolegom a kolegyniam, ak poslucháčom predstavujú nového prednášajúceho a podobne. Najčastejšie sa sprostredkovaná forma predstavovania používa v spoločnosti pri predstavovaní priateľov, resp. obchodných partnerov medzi sebou navzájom. Tak ako pri pozdrave a podaní ruky pri priamom predstavovaní, aj v prípade sprostredkovaného predstavovania platia zásady, vychádzajúce z pravidiel o spoločenskom postavení predstavovaných osôb.
Ako prvá sa vždy predstavuje osoba spoločensky menej významná človeku spoločensky významnejšiemu, teda najprv muž žene, podriadený nadriadenému, mladší staršiemu. Ak ide o osobu veľmi významnú a všeobecne známu, tá sa predstavovať nemusí.
Pri predstavovaní sa uvádzajú tituly, ktoré predstavovaná osoba má, ale len tie, ktoré sa bežne používajú – napr. akademické (magister, inžinier, doktor, kandidát vied, profesor, doktor vied, akademik atď.) či spoločenské (podnikateľ, obchodník, predseda správnej rady a pod.). V služobnom styku sa pri predstavovaní vždy uvádza služobná funkcia predstavovanej osoby (riaditeľ, hlavný účtovník, majster, prokurátor, veľvyslanec a pod.).

Odovzdávanie vizitky

Priame, ale aj sprostredkované predstavovanie sa je v súčasnosti zvyčajne spojené s odovzdaním vizitky. Aj pri odovzdávaní vizitky platia určité spoločenské pravidlá:
- pri prvej návšteve obchodného partnera je vhodné odovzdať vizitku sekretárke, ktorá pomocou nej návštevu ohlási,
- ak prijatie nasleduje ihneď po ohlásení návštevy a ak návštevu prijímajúci osloví menom, tá sa už nemusí znova predstavovať,
- pri obchodnom rokovaní so spoločensky rovnocenným partnerom sa vizitka odovzdáva po predstavení sa, resp. počas vlastného rokovania.

Písanie na vizitku

Ak ste dostali vizitku, nepíšte na ňu pred osobou, ktorá vám ju dala bez toho, aby ste sa spýtali, či tak môžete spraviť. Inou možnosťou je, že poprosíte osobu, ktorá vám vizitku odovzdala, aby ona sama na ňu dopísala doplňujúce údaje (napríklad oprava neplatného tel. čísla, zmena adresy a pod.).
Na vlastnú vizitku môžete písať, hlavne ak chcete zanechať odkaz – napríklad v prípade, že prídete na dohovorené stretnutie a váš partner sa nedostavil. Vtedy zvyčajne (po cca 10 minútach) zavoláte dotyčnému, či máte naňho ďalej čakať a podľa jeho vyjadrenia čakáte ďalej, alebo si dohodnete náhradný termín. Môžete sa však dostať do situácie, kedy partnerovi nemôžete alebo neviete zavolať. Ak mu chcete zanechať odkaz, vhodné je použiť vašu vizitku, ktorú odovzdáte sekretárke alebo príslušnej osobe, ktorá váš odkaz podá adresátovi. Odkazy sa zásadne píšu na druhú stranu vizitky.

Príležitostné odkazy

Môže sa stať, že sa chcete niekomu poďakovať, ale nemáte inú možnosť, ako poslať písomný odkaz. Vtedy môžete použiť vašu vizitku, na ktorú do ľavého dolného rohu napíšete skratku p.r. Na druhú stranu môžete napísať aj slovné poďakovanie – nie každý totiž bude vedieť, že ide o medzinárodne používanú skratku na poďakovanie a jej význam je
„pour remercier“ (ďakujem).
Naopak, ak dostanete vizitku, ktorá má v ľavom dolnom rohu pripísanú skratku p.f. , potom vám osoba, ktorej meno je na vizitke, k niečomu blahoželá. Táto skratka je všeobecne známa z blahoželaní k novému roku, pričom jej význam je „pour féliciter“ (blahoželám).


Prehľad niektorých medzinárodne používaných skratiek na vizitkách


p.f.         pour féliciter               blahoželanie
p.r.        pour remercier               poďakovanie
p.p.        pour présenter               za účelom predstavenia sa
p.p.a.     pour annoncer l´arrivé    oznámenie príchodu
p.p.c.     pour prendre congé     na rozlúčku
p.c.         pour condeléance         prejav sústrasti, účasti
p.p.p.     pour prendre part        prejav sústrasti, účasti
p.f.v.      pour faire visite            ohlásenie návštevy

Uverejnené v  celoslovenskom mesačníku: Rodina a bývanie (máj 2009)